Bridgen

Bridgen is gezellig en scherpt de geest.

Bridgen kan altijd en overal: thuis, op een club of op vakantie. Bridge verveelt nooit! Voor veel mensen is Bridge ook een manier om na een werkdag echt te ontspannen. Bridge houdt je mentaal fit. Het stimuleert je concentratie en geheugen. Bij ’t Gilde leer je bridge op een rustige en ontspannen manier.

Er zijn verschillende cursussen (niveaus):

“Klaveren”: de beginners leren omgaan met de basisregels, vooral door veel te spelen ( het prille begin, ook voor mensen die nog nooit hebben gekaart)
“Ruiten”: de vervolgcursus waarbij het biedsysteem wordt uitgebouwd. Ook wordt afgegaan op de afspeeltechniek
“Harten”: de gevorderdencursus gericht op algemene kennisverbreding via af- en tegenspeltechniek en aandacht voor het tegenspel
“Schoppen”: de vergevordencursus met speciale aandacht voor het competitief bieden. Uitbreiding van diverdse conventies en verdieping van het tegenspel.

Onze aanbieders / docenten: Paul Goessens (dinsdagmiddag, Klaver- en Hartengroep), Marcel Timmers (Ruitengroep op woensdagmiddag) en Willy Weerts (Schoppengroep op woensdagmiddag) en de Verdiepingscursus op donderdagmiddag. Voor deze laatste cursus zijn nog onvoldoende aanmeldingen.

De cursussen zijn weer in september 2023 begonnen.

De tweede blok ( vervolg op blok 1) start half januari.

Iedereen is welkom