Computercursussen

Bewust fotograferen.

 

voorkennis: geen
benodigd: Eigen digitale kamera (geen telefoon, smartphone of Iphone).

De cursus heeft als doel U een betere fotograf(e) te maken.

Onderwerpen:

  • Basisprincipes van fotografie worden eerst globaal behandeld.
  • We gaan proberen de eigen kamera te doorgronden.
  • We gaan inzicht geven in het belichten van de opname.
  • We gaan in om de problemen rond de juiste kleurbepaling.
  • De Problematiek van scherpte c.q. onscherpte wordt behandeld.
  • Verbeteren van de opnamekwaliteit door keuzes van standpunt, perspectief, beeldopbouw.

Minimaal 2 cursusdagen gaan we eerst samen (buiten) de theorie in praktijk brengen, waarna we direct de gemaakte opnamen in het cursuslokaal gaan bekijken. Die dagen duurt de cursus ca 1 2 uur langer.

aantal lessen  en lestijd

7 *1,5 uur

Tijdens de eerste cursusdag wordt een boekwerkje uitgereikt dat uitgebreid ingaat op alle aspecten van deze cursus.