Computercursussen 2018/2019

Office toepassingen

cursus

voorkennis, c.q. benodigd omschrijving aantal lessen  en lestijd
Word windows
eigen computer
Een dieptetraining in tekstverwerking, o.a. voor scretariaatsmedewerkers.

Excel

 

windows
eigen computer
De Cursus Excel in een spreadsheet programma dat voornamelijk gebruikt wordt als rekenblad.
In deze cursus leer je hoe met dit prgramma te werken. Wat is een cel, een kolom een rij en wat kan ik er mee. Het maken van o.a. een huishoudboekje, en een adressenlijst, en hoe kun je Excel gebruiken als database.
7 *1,5 uur
Powerpoint windows
eigen computer
presentaties maken met tekst, beeld en geluid

op aanvraag

 
diversen windows
eigen computer
Zijn er toepassingen die hier niet zijn vermeld maar waarvoor U interesse heeft neem dan daarover contact op met 't Gilde!  

Heeft U behoefte aan training m.b.t. deze of andere computerprogramma's, meldt dit dan, vooral als U medestanders heeft of kent!