terug naar vorige paginaaanmelden of informatie vragen via email

Gebruikscursus "Tablet" zowel voor Ipad-gebruikers  als Android-gebruikers.

benodigd:

  • eigen tablet

Voor elk van beide "tablet-families" worden cursussen gegeven!
In deze cursus het gebruik uitgebreid toegelicht. Daarnaast worden zaken behandeld als Skype, Facebook e.d. 

In principe worden de stof behandeld in 5 lessen, maar indien de cursisten daar behoefte aan hebben kan het aantal lessen en ook de te behandelen stof worden uitgebreid.