Computercursussen

Website:  ontwerp en bouw

 

Vaardigheden: goed kunnen omgaan met een pc, tekstverwerken
benodigd: Eigen computer (thuis), internetverbinding, webbrowser.

Doelgroep: personen of verenigingen in de hobbysfeer, die zich via een website willen profileren.

Documentatie: we gebruiken digitale handleidingen die op het web zijn te vinden.

De cursus bestaat uit de volgende elementen:

Basis werken met de kladblok:

 • introductie webtoepassing
 • HTML:  basisprincipes.
 • HTML:  een basispagina maken
 • introductie maken van tekst.
 • Introductie opnemen van afbeeldingen
 • introductie maken van links (verwijzingen)

Introductie WYSIWYG editor. (Wordt gratis ter beschikking gesteld)

 • introductie
 • hetzelfdedoen  maar dan wat makkelijker

Vormgeving tekst en andere elementen.:

 • directe opmaak
 • diverse soorten van stijldefinities

Webontwerp.

Aan de hand van een case die beschrijft wat er op de website moet worden getoond gaan we:

 • een webstruktuur maken
 • Een navigatiestruktuur maken
 • Een standaardisatie voor pagina's afspreken.
 • Vormgeving via stijlen bedenken.

Deze website gaan we "bouwen"

Dynamiek in de toepassing brengen.

 • inleiding "events" in combinatie met javascript.
 • bespreken en inbouwen van een paar standaardscripts.

Pubiceren van de website.

 • programmatuur : (FTP programma, wordt gratis ter bechikking geteld)
 • kiezen provider
 • plaatsen en bekend maken.