Mestreech

taol / taal

Deze cursus  besteit oet zestien groepsbijeinkomste vaan zoen anderhalf oor, te hauwe in 't Gildehoes en steit oonder leiding vaan Mw. L. Loontjens. Hij wordt gehouden in overleg met de cursisten. Deze cursus bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten van 90 minuten, in 't Gildehuis en staat onder leiding van Mw. L. Loontjens
Veur mestreechteneren 'n oetdaging um nog beter Mestreechs te liere. Voor niet-maastrichtenaren is dit een mooie kennismaking met ons mooie dialect.
 D'n opzat is zoe: De cursus is als volgt opgezet:
'n Verkinning vaan 't Mestreechs door: een verkenning van het Mestreechs door:
te leze !! te lezen
te luustere !! te luisteren
te praote !! te spreken
te sjrieve !! te schrijven
Veer gebruke daobei tekste vaan bekinde mestreechteneren, zoe es: We gebruiken daarbij teksten van bekende maastrichtse schrijvers, zoals:

Pierre Kemp, Fons Olterdisse, Funs Tuinstra, H.J.E. Endepols.

Liek uuch dat get, Geef uuch daan bijtijds op! Lijkt U dit wat, geef U dan snel op
N.B. De in de cursus gehanteerde spelling is gebaseerd op "Aanwijzingen voor de spelling van de Limburgse dialecten" door Jan G. M. Notten. (Veldeke 1983).

de cursus vindt plaats op maandag 13.00 - 14.30 u