Nieuwsbrief Augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Allereerst een zeer droevig bericht.

Met grote verslagenheid heeft het bestuur van ’t Gilde Maastricht kennis genomen van het plotselinge overlijden van Dominique Spronken, jarenlang docente Frans bij ons Gilde.

Op de avond van woensdag 26 juli werd een val van de trap bij haar thuis haar noodlottig. Het opgelopen hersenletsel was dusdanig ernstig dat ze stierf in de loop van die nacht. Ze werd 67 jaar.

Dominique was een gedreven en geliefd docente Frans en een heel aardige collega. Het is onwerkelijk dat we haar vriendelijke verschijning niet meer zullen tegenkomen.

Het wegvallen van haar cursussen slaat een groot gat bij de cursisten die uitkeken naar een nieuwe seizoen van het gezellige en leerzame wekelijkse samenkomen.

De crematie vindt plaats op donderdag as. om 11.00 uur in het crematorium Eijsden

Wij wensen de familieleden, haar vriend en overige vrienden en bekenden alle sterkte toe in deze dagen van plotselinge rouw.

Wat onze Gilde-activiteiten betreft, deze worden direct na de zomervakantie weer opgestart. Daartoe wordt op zaterdagmiddag 19 augustus een Open Dag georganiseerd van 14.00u-16.30u. Jullie allen zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Op dit moment is onze website tijdelijk uit de lucht. Onze website wordt opnieuw geconstrueerd. Ingeval van dringende vragen en kwesties: stuur een mailtje en wij zorgen voor een snelle reactie.

Voorts te melden dat er wat de samenstelling van bestuur betreft er een paar wijzigingen hebben plaats gevonden. Per 1 juli j.l. heeft Marcel Timmers als voorzitter afscheid genomen. Huub Monod de Froideville heeft het voorzitterschap overgenomen. Ook is per 1 juli Debbie van Geijn tot het bestuur toegetreden.

Naast  de cursussen staan ook nog de volgende activiteiten op het programma:

>> 23 augustus / 6 september / 27 september (volgeboekt): E-bike-tocht “Landgoederen Maas en Geul”. Per groep min. 8, max. 10 deelnemers. Helm verplicht.

>> Najaar 2023: City-trip Den Haag (NS-trein), bezoek van het Museum Mauritshuis, website-info volgt later.

>> Bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg, (busreis) in combinatie met een overnachting in Colmar en bezoek Elzassers wijngaard en proeverij. Website-info volgt later.

>> 9 t/m 14 juni: 6-daagse Gildereis naar Schotland. Uitvoerige reisbeschrijving en relevante info binnenkort op onze website

Er kan nu ook al ingeschreven worden voor al onze cursussen en activiteiten inzake het cursusjaar 2023-2024

WIJ WENSEN ALLEN NOG EEN MOOIE ZOMER TOE!

Namens het Gildebestuur,

Huub Monod de Froideville, Voorzitter