Alle thans beschikbare en relevante informaties over het cursusjaar 2022-2023 zijn concreet en uitgebreid toegelicht op onze website.

Bestuur, Coördinatoren en Docenten doen er alles aan om alle cursussen en activiteiten succesvol uit te voeren.

Belangrijk om te weten dat het Bestuur een statement heeft gemaakt betreffende ongewenst gedrag. Zie voor meer hierover elders op de website.

We zijn tevens bezig met de opzet van een cursus "Goed Nederlands Spreken". Belangstelling? Neem dan contact met ons op.

Op deze plek graag aandacht voor de LIMBURGSE KEUKEN. Hiervoor worden een serie kookworkshops georganiseerd, gerelateerd aan: "Herfst, Kerst, Winter, Carnaval en Lente" in de periode van november t/m maart, o.l.v. Gemma Vos (*).

Wat betreft de "activiteiten buiten de deur" staat nog het volgende op het programma:

>> 14 december: Kerstwandeling Aken (*)

>> 28 december: excursie naar bijzondere expositie van Limburgse schilders (1e helft 20e eeuw), w.o. de         werken van Robert Graafland, Rob Brouwers e.a. (*)

>> 5 april: Excursie overzichtstentoonstelling Rijksmuseum 'Johannes Vermeer' (*)

>> 9 en 10 mei: uitgestelde Wijn-Workshop Moezeldal (**)

>> 6 t/m 8 juni: Meerdaagse excursie: "Vlaams Drieluik Antwerpen - Gent - Brugge" (**)

>> 28 juni: E-bike-toertocht "landgoederen stroomgebied Maas en Geul" (**)

(*) = meer info op de website

Er kan nog altijd ingeschreven worden voor alle activiteiten "buiten de deur"

Namens het Gildebestuur,

Marcel Timmers, Voorzitter

Huub Monod de Froideville, Vice-voorzitter