Nieuwsbrief september-oktober 2023

Onze Gildeactiviteiten zijn nu weer na de zomervakantie weer volop ge-
start.

De afgelopen Open Dag van 19 augustus werd druk bezocht, was bijzon-
der gezellig en heeft vele aanmeldingen voor cursussen en activiteiten op-
geleverd.


Verheugend is de komst van een docente Italiaans, de enthousiaste Anto-
nella di Luca, een Italiaanse Donna, sinds een jaar of 6 woonachtig in
Maastricht, samen met echtgenoot en hun 5 kinderen. Op dinsdag 26 sep-
tember a.s. zal zij om 10:30 uur beginnen met de cursus Italiaans voor be-
ginners. Er zijn intussen al de nodige inschrijvingen ontvangen, maar aan-
melden is nog altijd mogelijk.


Op dit moment worden de laatste aanpassingen, wijzigingen en uitbreidin-
gen aa onze website aangebracht. Het kan zijn dat nu nog niet alles vlekke-
loos verloopt. Ingeval van problemen: stuur een mailtje en wij zorgen voor
een snelle reactie.


Ook wij besteden aandacht aan de WEEK VAN DE EENZAAMHEID.

Daartoe is bij ons in het Gilde Huis een inloop georganiseerd op donderdag
5 oktober van 10.30u 12.00u. Iedereen is van harte welkom; ontvangst
met koffie/thee en vlaai. Tevens zal er voor de bezoekers een creatieve ac-
tiviteit worden georganiseerd.

VACATURES: wij zijn dringend op zoek naar docenten voor de volgende
cursussen

Spaans voor beginners

Franse conversatie

Wie oh wie kan dit gaan verzorgen. Geïnteresseerden: MELD JE AAN!!!

Marcel Timmers neemt deze maand officieel afscheid als voorzitter tijdens
een samenzijn met voltallig Bestuur en Coördinatoren. Huub Monod de
Froideville heeft het voorzitterschap overgenomen. Onlangs is ook Debbie
van Geijn tot het bestuur toegetreden.

Naast de cursussen staan ook nog de volgende activiteiten op het pro-
gramma:

>> 27 september (geheel volgeboekt): Ebiketocht Landgoederen Maas
en Geul.

>> 18 oktober: Wijnworkshop/proeverij Wijngaard St. Martinus in Vijlen.
Middagprogramma. Website info volgt zeer binnenkort.

>> Najaar 2023: Citytrip Den Haag (NStrein), bezoek van het Museum
Mauritshuis, websiteinfo volgt later.

>> Kookworkshop Perzische Specialiteiten onder leiding van Chef Jaren;
13 en 20 november. Websiteinfo volgt binnenkort.

>> Bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg, (busreis) in combi-
natie met een overnachting in Colmar en bezoek Elzassers wijngaard en
proeverij. Deze excursie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024. Web-
siteinfo volgt later.

>> 9 t/m 14 juni: 6daagse Gildereis naar Schotland. Uitvoerige reisbe-
schrijving en relevante info binnenkort op onze website

Er kan nog steeds worden ingeschreven voor onze cursussen en activitei-
ten inzake het cursusjaar 20232024.

WIJ WENSEN ALLEN NOG EEN MOOIE NAZOMER EN EEN CREATIEVE
HERFST TOE!

Namens het Gildebestuur,

Huub Monod de Froideville, Voorzitter