Prijsoverzicht

Gilde-tarieven 2023-2024

Inleiding

‘t Gilde Maastricht organiseert cursussen en speciale activiteiten. Een cursus is een reeks van lessen onder leiding van een docent.
Onder speciale activiteiten vallen bijvoorbeeld workshops, excursies, meerdaagse reizen, stadsrondleidingen, lezingen en wandel- en fietstochten.

Cursussen

De duur van een cursus kan variëren. Onder een cursusjaar wordt verstaan: de periode 1 september tot 1 juli. Individuele docenten mogen hiervan afwijken. Zo duren de meeste computercursussen 5 of 7 weken.

Voor cursussen wordt een vergoeding gevraagd van, op jaarbasis, € 100.
De docent mag daarnaast een onkostenvergoeding vragen per cursist per les van tussen de 1,5 en 3,50 euro. Docenten mogen deze onkostenvergoeding afrekenen over een periode i.p.v. per les.
Als een cursist deelneemt aan meer dan één cursus wordt een korting gegeven op de tweede en volgende cursussen van 40%..
Als een cursist besluit vroegtijdig te stoppen met een cursus beoordeelt de penningmeester of er sprake kan zijn van restitutie en zo ja, de hoogte ervan.
Bij annulering van een cursus wordt in alle gevallen € 5 administratiekosten in rekening gebracht..

Speciale activiteiten

De tariefstelling van speciale activiteiten is maatwerk. De stadsrondleidingen en de fiets- en wandeltochten kosten € 5 per persoon. De tarieven van workshops, excursies en meerdaagse reizen worden vastgesteld aan de hand van de kosten die gepaard gaan met de organisatie. De prijzen staan op de webpagina’s van de afzonderlijke activiteiten.