Privacyverklaring (AVG)

Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet elke organisatie/instelling beschikken over een Privacyverklaring.

Zo ook ’t Gilde Maastricht. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij als Gilde omgaan met persoonsgegevens die wij voor onze dienstverlening nodig hebben.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Om onze diensten te kunnen leveren hebben wij persoonsgegevens van onze vrijwilligers en onze aanvragers nodig. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met deze vertrouwelijke gegevens. Daartoe hebben wij een aantal maatregelen getroffen.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij aanmelding verzamelen wij alleen die gegevens die nodig zijn om de gevraagde diensten te leveren. Dat zijn in ieder geval naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat communicatie mogelijk is. Bij het project Coach4You worden meer gegevens verzameld om een goede match tot stand te brengen tussen de aanvragende Basisschool, de coach en de te begeleiden brugklasser. In onze administratie hebben wij precies beschreven welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel. Deelnemers en cursisten gaan met de verstrekking impliciet akkoord met de opslag door ’t Gilde Maastricht van hun gegevens
De verwerking van de gegevens gebeurt op een rechtmatige, zorgvuldige en transparante manier conform de geldende wet- en regelgeving.

Afspraken
Binnen ’t Gilde Maastricht hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van de gegevens, zoals afspraken wie toegang heeft tot bepaalde informatie, hoe de informatie wordt opgeslagen en hoe lang de informatie bewaard blijft. Met onze aanbieders, coaches, kantoormedewerkers en bestuursleden hebben wij afspraken gemaakt over hoe vertrouwelijk om te gaan met de gegevens. Wij leveren geen gegevens aan externe partijen. Ook hebben wij de nodige maatregelen getroffen rondom de beveiliging van de gegevens en de daarbij behorende systemen.
Jullie gegevens zijn dus in vertrouwde handen. Wij kunnen ons voorstellen dat jij je zelf daarvan wilt overtuigen. Dat is vanzelfsprekend mogelijk. Daartoe kan contact worden opgenomen met ons Gilde (zie contactinfo). Je kunt jouw eigen gegevens ook te allen tijde wijzigen door contact met ons op te nemen. Na afloop van een activiteit of cursus waaraan is deelgenomen bewaren wij uw gegevens in afwachting van een volgende aanmelding of ten behoeve van een mailing. Indien u dat wenst kunt u contact met ons opnemen om uw gegevens te laten verwijderen.